7.3.1.3. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

”Doğrular ve Açılar” konusunun kazanımlarına ait ayrı ayrı hazırlanmış konu anlatımı föyüdür. Dokümanlar PDF formatında olup kolaylıkla indirilebilmektedir.  Pdf dosyası gerek derslerde etkileşimli tahtadan açılarak , gerek özel derslerde çıktısı alınarak etkili ve kalıcı dersler[…]

Okumaya devam …

8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

”Kareköklü İfadeler” konusunun kazanımlarına ait ayrı ayrı hazırlanmış konu anlatımı föyüdür. Dokümanlar PDF formatında olup kolaylıkla indirilebilmektedir.  Pdf dosyası gerek derslerde etkileşimli tahtadan açılarak , gerek özel derslerde çıktısı alınarak etkili ve kalıcı dersler işlenebilir.[…]

Okumaya devam …

8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

”Kareköklü İfadeler” konusunun kazanımlarına ait ayrı ayrı hazırlanmış konu anlatımı föyüdür. Dokümanlar PDF formatında olup kolaylıkla indirilebilmektedir.  Pdf dosyası gerek derslerde etkileşimli tahtadan açılarak , gerek özel derslerde çıktısı alınarak etkili ve kalıcı dersler işlenebilir.[…]

Okumaya devam …

8.1.3.1. ve 8.1.3.2. (Tam kare doğal sayıları tanır.-Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.)

”Kareköklü İfadeler” konusunun kazanımlarına ait ayrı ayrı hazırlanmış konu anlatımı föyüdür. Dokümanlar PDF formatında olup kolaylıkla indirilebilmektedir.  Pdf dosyası gerek derslerde etkileşimli tahtadan açılarak , gerek özel derslerde çıktısı alınarak etkili ve kalıcı dersler işlenebilir.[…]

Okumaya devam …